Nhiều biệt thự trùm mền tại trung tâm

Tính đến ngày 20/3/2016, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng hơn 44.860 tỷ đồng Theo đánh giá của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), trong khi các ngành kinh tế khác chững lại trong quý I/2016 thì bất động sản và ngành xây dựng lại duy trì đà tăng […]

Tính đến ngày 20/3/2016, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng hơn 44.860 tỷ đồng

Theo đánh giá của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), trong khi các ngành kinh tế khác chững lại trong quý I/2016 thì bất động sản và ngành xây dựng lại duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Theo Tổng cục Thống kê, ngành xây dựng đạt mức tăng trưởng 9,95% trong 3 tháng đầu năm, mức cao nhất kể từ năm 2010, hầu hết các công trình xây dựng đều tăng trưởng tốt trong quý I/2016.

Trong đó giá trị sản xuất hoạt động xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng đạt tăng trưởng cao nhất trên 11%, còn giá trị sản xuất của công trình nhà không để ở tăng trên 12%, công trình nhà ở và hoạt động xây dựng chuyên dụng có mức tăng tương ứng 8,4% và 6%.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh bất động sản đã đạt mức tăng cao nhất kể từ năm 2012 cho tới nay, đạt 3,41% so với 2,56% năm 2015, đạt 2,37% năm 2014, đạt 1,37% so với năm 2013 và 0,75% so với năm năm 2012, đồng thời có những tín hiệu khả quan.

Dư nợ tín dụng trong lĩnh vực bất động sản cũng đạt những kết quả khá ấn tượng, tính đến 31/1/2016, dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản đạt 394.013 tỷ đồng, tăng 26,07% so với thời điểm 31/12/2014 và tăng 0,31% so với thời điểm 31/12/2015. Cũng trong 3 tháng đầu năm 2016, ngành hoạt động kinh doanh bất động sản thu hút các nhà đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 239,7 triệu USD, chiếm 6% tổng vốn FDI đăng ký đầu tư của cả nước.