TPHCM tiếp tục công tác bồi thường giải phóng mặt bằng

UBND TP.HCM đã chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận tiếp tục tiến hành thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ khu E – Khu đô thị mới Nam thành phố. UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý Khu Nam cần […]

UBND TP.HCM đã chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận tiếp tục tiến hành thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ khu E – Khu đô thị mới Nam thành phố.

UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý Khu Nam cần phân loại các dự án chậm triển khai trên địa bàn để có biện pháp xử lý cho từng loại.

Đối với dự án có quyết định giao đất thì hỗ trợ chủ đầu tư củng cố cơ sở pháp lý về bồi thường, cưỡng chế thu hồi đất, hoàn tất công tác bồi thường đảm bảo thực hiện dự án theo quy hoạch được duyệt.

Đối với dự án đã có văn bản chấp thuận địa điểm, đã bồi thường trên 50% diện tích thì xem xét năng lực chủ đầu tư, trường hợp đủ điều kiện thì lập thủ tục cho tiếp tục thực hiện dự án.

UBND thành phố cũng giao Ban Quản lý Khu Nam mời gọi các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm tham gia lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Đại học Hưng Long tại xã Hưng Long, huyện Bình Chánh; hoàn tất việc lập, trình thẩm định, phê duyệt 5 nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị cảng Hiệp Phước, tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn Ban Quản lý Khu Nam giải quyết việc cấp phép xây dựng khu xử lý nước thải tại từng dự án khu nhà ở nhỏ lẻ khi chưa có khu xử lý nước thải chung cho cả khu vực, với nguyên tắc chi phí đầu tư và chi phí tái lập lại quy hoạch do chủ đầu tư chi trả.

Đồng thời, củng cố cơ sở pháp lý theo Luật Đất đai, có biện pháp hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại chưa thỏa thuận bồi thường.