Hà Nội quy hoạch xây dựng nhiều tuyến đường sắt

Quyết định điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ phát triển mạng lưới giao thông hiện đại. Theo Quy hoạch này, phạm vi Vùng Thủ đô Hà Nội gồm toàn bộ ranh giới của Thủ đô Hà Nội và 9 tỉnh xung quanh là Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, […]

Quyết định điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ phát triển mạng lưới giao thông hiện đại.

Theo Quy hoạch này, phạm vi Vùng Thủ đô Hà Nội gồm toàn bộ ranh giới của Thủ đô Hà Nội và 9 tỉnh xung quanh là Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang (trong đó Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang là 3 tỉnh được mở rộng so với Quyết định số 490/2008/QĐ-TTg ngày 5/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ).

Thủ đô Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc và Bắc Ninh là các địa phương có tốc độ và tỉ lệ đô thị hóa cao; có vị trí trung tâm của toàn Vùng trên cơ sở vị thế của Thủ đô Hà Nội với các vai trò quan trọng trong các lĩnh vực của quốc gia, trong đó nổi bật là các thế mạnh về công nghiệp, đào tạo, nguồn nhân lực và các điều kiện hạ tầng…

Quyết định cũng nêu rõ trong định hướng phát triển hệ thống đô thị sẽ tập trung phát triển các đô thị, tỉnh lỵ và các đô thị chuyên ngành có vai trò tạo động lực trong Vùng trên cơ sở tăng cường sự liên kết và khai thác hiệu quả hệ thống đường vành đai 4, vành đai 5; các trục, hành lang kinh tế như Lào Cai – Hà Nội – Quảng Ninh, Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, Lạng Sơn – Bắc Giang – Hà Nội, Hà Nội – Hà Nam, Hà Nội – Thái Nguyên.

Trong đó, tập trung nâng cấp các tuyến đường sắt hiện có đảm bảo tốc độ tàu chạy bình quân 80 – 90km/h đối với tàu khách và 50 – 60km/h đối với tàu hàng. Ưu tiên các tuyến Bắc – Nam, Hà Nội – Hải Phòng, Lào Cai – Hà Nội – Hạ Long, Hà Nội – Thái Nguyên, Hà Nội – Lạng Sơn.

Hệ thống cơ sở hạ tầng hàng không và đường thủy cũng được định hướng nâng cấp cũng như mở mới đồng bộ và hiện đại sẽ kết nối mạnh mẽ Hà Nội với vùng miền, phát huy thế mạnh vận tải và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.
Vận tải đường sắt Hà Nội sắp IPO, đầu tư các dự án đường sắt tốc độ cao