Gỡ rối nhiều thủ tục hành chính cho doanh nghiệp bất động sản

 Việc công bố 14 thủ tục hành chính về đất đai cùng trình tự thực hiện giúp doanh nghiệp kiểm soát được hồ sơ mình đang ở đâu, ai giải quyết, ai làm chậm trễ bên cạnh đó gỡ rối nhiều thủ tục hành chính cho doanh nghiệp bất động sản. Sở TN&MT TP.HCM đã […]

 Việc công bố 14 thủ tục hành chính về đất đai cùng trình tự thực hiện giúp doanh nghiệp kiểm soát được hồ sơ mình đang ở đâu, ai giải quyết, ai làm chậm trễ bên cạnh đó gỡ rối nhiều thủ tục hành chính cho doanh nghiệp bất động sản.

Sở TN&MT TP.HCM đã công bố công khai 14 thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai theo quy trình ISO cho các doanh nghiệp (DN). Nhờ vậy, trong thời giam tới đây các DN sẽ có nhiều thuận lợi khi dễ dàng thực hiện gọn gàng các thủ tục đất đai, đồng thời có thể trực tiếp tham gia giám sát các quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan chức năng vì xác định rõ trách nhiệm của từng khâu, từng cá nhân” – ngày 26-4, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT, cho hay.

Với 14 thủ tục vừa được Sở TN&MT công bố công khai vào ngày 6-4 là: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho tổ chức đang sử dụng đất,gỡ rối nhiều thủ tục hành chính cho doanh nghiệp bất động sản, chuyển hình thức sử dụng đất, xét chấp thuận địa điểm, gia hạn sử dụng đất… Mọi tổ chức, cá nhân có thể truy cập website của Sở 

DN rất cần tính công khai, minh bạch trong TTHC. Chủ trương của TP cũng yêu cầu phải tăng cường tính phục vụ các DN.

Qua việc công bố này, tới đây các DN biết được chính xác với TTHC này thì thành phần hồ sơ phải nộp gồm những gì, thời gian giải quyết trong bao nhiêu lâu, qua bao nhiêu khâu, mỗi khâu làm gì, lệ phí ra sao… Việc công bố các thủ tục cùng trình tự thực hiện cũng xác định trách nhiệm của từng khâu tham gia giải quyết. Qua đó tổ chức, cá nhân có cơ sở để giám sát việc giải quyết TTHC của cơ quan nhà nước.

Trước đây TTHC về đất đai tuân thủ quy định của Luật Đất đai 2003 và các văn bản hướng dẫn. Sau đó Luật Đất đai 2013 ban hành (có hiệu lực từ 1-7-2014) có những nội dung thay đổi, do đó cần có bộ TTHC mới thay thế để phù hợp các quy định mới. Và Sở đã thực hiện công việc này.

Việc xác định giá đất gặp không ít vướng mắc từ thực tiễn đến quy định. Ngày 29-1, Sở đã ban hành quy định nội bộ tạm thời về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ xác định giá đất cụ thể đối với trường hợp thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở và những trường hợp cụ thể do TP giao. Theo đó, Sở hướng dẫn thành phần hồ sơ phải nộp và quy trình giải quyết; thủ tục giải quyết cho trường hợp chưa có chứng thư hoặc có chứng thư nhưng phải thuê lại đơn vị tư vấn; trường hợp đã có chứng thư hợp lệ; thủ tục chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính cho Cục Thuế TP…

Sở TN&MT rất cầu thị ý kiến đóng góp của người dân, DN. Từ đó sẽ có những điều chỉnh hợp tình, hợp lý với mục tiêu phục vụ cho người dân, DN.