Tạm ngưng ký hợp đồng tín dụng mới với gói 30.000 tỷ

Hôm qua (28/3), Ngân hàng Nhà nước đã phát đi văn bản thông báo tới các ngân hàng đang triển khai gói 30.000 tỷ về việc ngừng ký hợp đồng tín dụng mới, chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở, theo Nghị quyết 02/NQ-CP. Theo nội dung văn bản, ngày 22/3/2016, Ngân hàng nhà […]

Hôm qua (28/3), Ngân hàng Nhà nước đã phát đi văn bản thông báo tới các ngân hàng đang triển khai gói 30.000 tỷ về việc ngừng ký hợp đồng tín dụng mới, chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở, theo Nghị quyết 02/NQ-CP.

Theo nội dung văn bản, ngày 22/3/2016, Ngân hàng nhà nước đã có Công văn báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, nếu đến ngày 1/6/2016 vẫn chưa giải ngân hết số tiền trong gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng, Ngân hàng nhà nước sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét gia hạn giải ngân tái cấp vốn để các đối tượng cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình vẫn được giải ngân tiếp với lãi suất ưu đãi cho đến khi hết gói hỗ trợ của toàn bộ Chương trình.

Kết quả theo dõi của Ngân hàng nhà nước về tình hình cho vay hỗ trợ nhà ở cho thấy, đến nay số tiền cam kết cho vay của các ngân hàng đối với khách hàng đã đạt trên con số 30.000 tỷ đồng, tức vượt quá mức tín dụng trên. Do đó, Ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng có hỗ trợ vay gói 30.000 tỷ dừng việc ký kết hợp đồng tín dụng mới bắt đầu từ ngày 31/3/2016 với tất cả đối tượng khách hàng của Chương trình tín dụng ưu đãi. Ngoài ra, các ngân hàng cần tập trung giải ngân những hợp đồng tín dụng đã ký theo đúng quy định pháp luật.

“Thời điểm dừng giải ngân tái cấp vốn của Ngân hàng nhà nước sẽ được thông báo tới các ngân hàng bằng văn bản cụ thể trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và theo dõi tình hình giải ngân thực tế của Chương trình” – văn bản của Ngân hàng nhà nước nêu rõ.

Như vậy, đối với các khách hàng mới, chỉ còn 2 ngày nữa họ sẽ hết cơ hội chạm đến gói vay ưu đãi 30.000 tỷ. Trong khi đó, những khách hàng trước đây đã ký hợp đồng tín dụng vay gói 30.000 tỷ, việc có tiếp tục được giải ngân với lãi suất ưu đãi từ sau ngày 1/6/2016 hay không vẫn phải chờ phản hồi chính thức từ phía Chính phủ và Ngân hàng nhà nước.