Đến nay người dân vẫn chưa được cấp sổ đỏ

Những trường hợp thửa đất còn tồn đọng trên địa bàn Hà Nội gặp khó khăn, vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng do cấp trái thẩm quyền.  Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đến tháng 4/2016, riêng đối với hộ gia đình cá nhân sử dụng đất trong […]

Những trường hợp thửa đất còn tồn đọng trên địa bàn Hà Nội gặp khó khăn, vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng do cấp trái thẩm quyền. 

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đến tháng 4/2016, riêng đối với hộ gia đình cá nhân sử dụng đất trong khu dân cư đã cấp Giấy chứng nhận (GCN) lần đầu cho trên 1,2 triệu thửa đất, đạt 86%. Áp dụng với người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở đã cấp trên 93 nghìn GCN cho người mua nhà, còn trên 56 nghìn căn hộ tại các dự án đã hoàn thiện và bàn giao cho người mua nhà đang triển khai đăng ký, cấp GCN lần đầu.

Trên 140 nghìn thửa đất còn tồn đọng lại, có trên 56 nghìn căn hộ (tại các dự án đã hoàn thiện và bàn giao) chưa được cấp chủ yếu do sai phạm của chủ đầu tư dự án như chưa làm xong thủ tục pháp lý về đất đai nhưng đã xây dựng và bán nhà ở, chưa nộp tiền sử dụng đất đã xây dựng nhà ở bán cho các hộ gia đình, cá nhân, xây dựng không đúng giấy phép hoặc thiết kế, quy hoạch chi tiết được phê duyệt, phân lô, bán nền; đất dự án nhà ở nhưng phân chia cho cán bộ, nhân viên tự xây dựng nhà ở mà không làm thủ tục quy định.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, để giải quyết cho các trường hợp chưa được cấp GCN, với trên 47 nghìn trường hợp thuộc trách nhiệm của UBND cấp huyện thì các huyện phải có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thanh tra, kết luận, khắc phục vi phạm, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan để cấp GCN.

Còn trên 7 nghìn trường hợp có tranh chấp, khiếu kiện, các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm kiểm tra, rà soát tập trung giải quyết tranh chấp đất đai theo thẩm quyền quy định để giải quyết dứt điểm. Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị các địa phương giải quyết tranh chấp xong xét cấp ngay GCN cho các hộ gia đình, đồng thời trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai phải báo cáo Sở để hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền.

Kết quả thanh tra cho thấy, sai phạm của các chủ đầu tư thuộc các dạng: Xây dựng không đúng quy hoạch chi tiết hoặc không đúng thiết kế giấy phép được cấp; điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch dẫn đến thay đổi mật độ, hệ số của sử dụng đất phải thu bổ sung nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư, chưa hoàn thành thủ tục pháp lý về đất đai nhưng đã xây dựng và bán nhà ở, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai…Trường hợp các công trình sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng, công trình không được tồn tại, nhưng chủ đầu tư đã bán nhà cho người mua nhà thì chuyển cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.